INTERTRADE ITA d.o.o. 
   

Objave družbe v skladu z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in podzakonskimi predpisi ter pravili in navodili Ljubljanske borze vrednostnih papirjev,d.d., Ljubljana in Agencije za trg vrednostnih papirjev

 

- v letu 2017:

Obvestilo o umiku delnic družbe Intertrade Ita, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d., z oznako INRG, iz trgovanja na borznem trgu Ljubljanske borze (27.06.2017)

Obvestilo o vpisu sklepov 25. seje skupščine v sodni register in zahteva za umik delnic INRG iz trgovanja (23.06.2017)

Sklepi 25. skupščine delničarjev z dne 20.06.2017 (20.06.2017)

Obvestilo o sklicu 25. skupščine delničarjev družbe INTERTRADE ITA, d.d.;

Predlogi sklepov z obrazložitvami,

priloge:

- letno poročilo 2016 s poročilom NS skupščini družbe;

- pisno poročilo revizorja o pregledu poročila o razmerjih s povezanimi družbami;

- izračun bilančnega dobička na dan 31.12.2016;

- obvestilo o sklepih NS z dne 12.4.2017;

Informacija o številu delnic in glasovalnih pravic;

Informacija o pravicah delničarjev;

Pooblastilo za udeležbo na skupščini (13.06.2017)

 

Obvestilo o spremembi lastniških deležev (25.04.2017)

Revidirano letno poročilo 2016 (25.04.2017)

Obvestilo o seji nadzornega sveta z dne 12.04.2017 (12.04.2017)

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2016 (24.03.2017)

- v letu 2016:

Obvestilo o seji nadzornega sveta z dne 19.12.2016 (20.12.2016)

Obvestilo o seji nadzornega sveta z dne 15.11.2016 (15.11.2016)

Polletno nerevidirano poročilo za leto 2016 (23.09.2016)

Sklepi 24. skupščine delničarjev z dne 02.06.2016 (02.06.2016)

Letni dokument (06.05.2016)

Obvestilo o sklicu 24. skupščine delničarjev družbe INTERTRADE ITA, d.d.;

Predlogi sklepov z obrazložitvami,

priloge:

- letno poročilo 2015 s poročilom NS skupščini družbe;

- pisno poročilo revizorja o pregledu poročila o razmerjih s povezanimi družbami;

- izračun bilančnega dobička na dan 31.12.2015;

- obvestilo o sklepih NS z dne 13.4.2016;

Informacija o številu delnic in glasovalnih pravic;

Informacija o pravicah delničarjev;

Pooblastilo za udeležbo na skupščini (25.04.2016)

Revidirano letno poročilo 2015 (14.04.2016)

Obvestilo o seji nadzornega sveta z dne 13.04.2016 (14.04.2016)

Vmesno poročilo poslovodstva (30.03.2016)

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2015 (23.03.2016)

- v letu 2015:

Sklepi 23. skupščine delničarjev z dne 17.12.2015 (17.12.2015)

Obvestilo o sklicu 23. skupščine delničarjev družbe INTERTRADE ITA, d.d;

Predlogi sklepov z obrazložitvami;

priloga:   Zahteva za sklic skupščine s predlogom sklepa;

Informacija o številu delnic in glasovalnih pravic;

Informacija o pravicah delničarjev;

Pooblastilo za udeležbo (16.11.2015)

Vmesno poročilo poslovodstva (10.11.2015)

Polletno nerevidirano poročilo za leto 2015 (30.07.2015)

Sklepi 22. skupščine delničarjev z dne 29.06. 2015 (29.06.2015)

Obvestilo o sklicu 22. skupščine delničarjev družbe INTERTRADE ITA, d.d.;

Predlogi sklepov z obrazložitvami,

priloge:

- letno poročilo 2014 s poročilom NS skupščini družbe;

- izračun bilančnega dobička na dan 31.12.2014;

- obvestilo o sklepih NS z dne 16.4.2015 in sklepih NS z dne 25.5.2015;

Informacija o številu delnic in glasovalnih pravic;

Informacija o pravicah delničarjev;

Pooblastilo za udeležbo na skupščini (26.05.2015)

Obvestilo o seji nadzornega sveta z dne 25.05.2015 (25.05.2015)

Letni dokument (07.05.2015)

Vmesno poročilo poslovodstva (28.04.2015)

Revidirano letno poročilo 2014 (17.04.2015)

Obvestilo o seji nadzornega sveta z dne 16.04.2014 (17.04.2015)

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2014 (25.03.2015)

- v letu 2014:

Obvestilo o seji nadzornega sveta z dne 17.12.2014 (18.12.2014)

Vmesno poročilo o poslovanju družbe (12.11.2014)

Polletno nerevidirano poročilo za leto 2014 (25.07.2014)

Sklepi 21. skupščine delničarjev z dne 18.06.2014 (18.06.2014)

Obvestilo o sklicu 21. skupščine delničarjev družbe INTERTRADE ITA, d.d. ;                

Predlogi sklepov z obrazložitvami,                                                                                             priloge: 

- letno poročilo 2013poročilom  NS skupščini družbe,

- izračun bilančnega dobička na dan 31.12.2013 ,  

- obvestilo o sklepih NS z dne 22. 4. 2014

Informacija o številu delnic in glasovalnih pravic;                                                            Informacija o pravicah delničarjev;                                                                                      Pooblastilo za udeležbo (07.05.2014)

Letni dokument (07.05.2014)

Revidirano letno poročilo 2013 (22.04.2014)

Obvestilo o seji nadzornega sveta z dne 22.04.2014 (22.04.2014)

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2013 (27.03.2014)

Vmesno poročilo o poslovanju družbe (21.03.2014)

Ponovna objava vmesnega poročila o poslovanju družbe (05.02.2014)

- v letu 2013:

Vmesno poročilo o poslovanju družbe (12.11.2013)

Polletno nerevidirano poročilo za leto 2013 (31.07.2013)

Sklepi 20. skupščine delničarjev z dne 20.06.2013 (20.06.2013)

Obvestilo o sklicu 20. skupščine delničarjev družbe INTERTRADE ITA, d.d. ;

Predlogi sklepov z obrazložitvami,

priloge: 

- letno poročilo 2012 poročilom  NS skupščini družbe

- izračun bilančnega dobička  na dan 31.12.2012 ,  

- obvestilo o sklepih NS z dne 15. 4. 2013

Informacija o številu delnic in glasovalnih pravic;                                                            Informacija o pravicah delničarjev;                                                                                      Pooblastilo za udeležbo (13.05.2013)

Letni dokument (07.05.2013)

Revidirano letno poročilo 2012 (16.04.2013)

Obvestilo o seji nadzornega sveta z dne 15.04.2013 (16.04.2013)

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2012 (26.03.2013)

Vmesno poročilo o poslovanju družbe (21.03.2013)

- v letu 2012:

Vmesno poročilo o poslovanju družbe (08.11.2012)

Polletno nerevidirano poročilo za leto 2012 (31.07.2012)

Sklepi 19. skupščine delničarjev z dne 02.07.2012 (02.07.2012)

Dopolnitev sklepa k 3. točki dnevnega reda 19. skupščine delničarjev in 

sklic 19. skupščine delničarjev z vključeno dopolnitvijo (25.05.2012)

Obvestilo o sklicu 19. skupščine delničarjev družbe INTERTRADE ITA, d.d. ;                 Predlogi sklepov z obrazložitvami,                                                                                             priloge:

- letno poročilo 2011 poročilom  NS skupščini družbe ,

- izračun bilančnega dobička  na dan 31.12.2011 ,  

- obvestilo o sklepih NS z dne 18. 4. 2012

Informacija o številu delnic in glasovalnih pravic;                                                            Informacija o pravicah delničarjev;                                                                                      Pooblastilo za udeležbo (24.05.2012)

Letni dokument (07.05.2012)

Revidirano letno poročilo2011 (19.04.2012)

Obvestilo o seji nadzornega sveta z dne 18.04.2012 (19.04.2012)

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2011 (29.03.2012)

Vmesno poročilo o poslovanju družbe (19.03.2012)

- v letu 2011:

Sklepi 18. skupščine delničarjev z dne 01.12.2011 (01.12.2011)

Vmesno poročilo o poslovanju družbe (07.11.2011)

Obvestilo o sklicu 18. skupščine delničarjev družbe INTERTRADE ITA, d.d. ;                 Predlogi sklepov z obrazložitvami,

priloga:   Zahteva za sklic skupščine s predlogom sklepa;

Informacija o številu delnic in glasovalnih pravic;                                                            Informacija o pravicah delničarjev;                                                                                      Pooblastilo za udeležbo (28.10.2011)

Polletno nerevidirano poročilo za leto 2011 (29.07.2011)

Sklepi 17. skupščine delničarjev z dne 15.06.2011 (15.06.2011)

Zahteva za razširitev dnevnega reda 17. skupščine družbe INTERTRADE ITA, d.d.;

Čistopis dnevnega reda 17. skupščine družbe INTERTRADE ITA, d.d.:

Čistopis predloga sklepov z obrazložitvami (23.05.2011)

Obvestilo o sklicu 17. skupščine delničarjev družbe INTERTRADE ITA, d.d. ;                 Predlogi sklepov z obrazložitvami,                                                                                             priloge: 

- letno poročilo 2010 poročilom  NS skupščini družbe ,

- izračun bilančnega dobička  na dan 31.12.2010 ,  

- obvestilo o sklepih NS z dne 18. 4. 2011

Informacija o številu delnic in glasovalnih pravic;                                                            Informacija o pravicah delničarjev;                                                                                      Pooblastilo za udeležbo (13.05.2011)

Letni dokument (06.05.2011)

Objava popravka sklepa št. 3 seje NS z dne 18.4.2011 (20.04.2011)

Revidirano letno poročilo 2010 (20.04.2011)

Obvestilo o seji nadzornega sveta z dne 18.04.2011 (19.04.2011)

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2010 (23.03.2011)

Vmesno poročilo o poslovanju družbe (16.03.2011)

- v letu 2010:

Vmesno poročilo o poslovanju družbe (04.11.2010)

Polletno nerevidirano poročilo za leto 2010 (02.08.2010)

Sklepi 16. skupščine delničarjev z dne 06.07.2010 (07.07.2010)

Obvestilo o sklicu 16. skupščine delničarjev družbe INTERTRADE ITA, d.d. ;                 Predlogi sklepov z obrazložitvami,                                                                                             priloge: 

- predlog za umik delnic INRG z organiziranega trga,

- letno poročilo 2009poročilom  NS skupščini družbe

- izračun bilančnega dobička  na dan 31.12.2009

- obvestilo o sklepih NS z dne 15.4.2010

- posebno revizijsko poročilo z dne 9.10.2009

- predlog sprememb in dopolnitev statuta

- čistopis statuta;

Informacija o številu delnic in glasovalnih pravic;                                                            Informacija o pravicah delničarjev;                                                                                      Pooblastilo za udeležbo (04.06.2010)

Letni dokument (07.05.2010)

Revidirano letno poročilo za leto 2009 (20.04.2010)

Obvestilo o seji nadzornega sveta z dne 15.04.2010 (16.04.2010)

Vmesno poročilo o poslovanju družbe (02.04.2010)

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2009 (23.03.2010)

Obvestilo o seji nadzornega sveta - imenovanje uprave družbe z dne 12.01.2010 (13.01.2010)

- v letu 2009:

Posebno revizorjevo poročilo o vodenju posameznih poslov družbe s povezanimi osebami v skladu s sklepom 15. skupščine delničarjev (04.11.2009)

Vmesno poročilo o poslovanju družbe (04.11.2009)

Polletno nerevidirano poročilo za leto 2009 (30.07.2009)

Sklepi 15. skupščine delničarjev z dne 03.07.2009 (06.07.2009)

Razširitev dnevnega reda in nasprotni predlog 15. seje skupščine (08.06.2009)

Obvestilo o sklicu 15. skupščine družbe INTERTRADE ITA,d.d. (29.05.2009)

Letni dokument (08.05.2009)

Vmesno poročilo o poslovanju družbe (08.05.2009)

Revidirano letno poročilo za leto 2008 (21.04.2009)

Obvestilo o seji nadzornega sveta z dne 20.04.2008 (21.04.2009)

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2008 (04.03.2009)

- v letu 2008:

Obvestilo o opravljenih spremembah v sodnem registru (01.08.2008)

Sklepi 14. skupščine delničarjev z dne 02.07.2008 (03.07.2008)

Letni dokument (14.05.2008)

Obvestilo o sklicu 14. seje skupščine družbe INTERTRADE ITA,d.d. (14.05.2008)

Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2007 (14.05.2008)

Obvestilo o seji nadzornega sveta z dne 13.05.2008 (14.05.2008)

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2007 (20.03.2008)

Sklepi 13. skupščine delničarjev z dne 11.03.2008 (12.03.2008)

Predlogi sklepov 13. seje skupščine z utemeljitvami (07.02. 2008)

Obvestilo o sklicu 13. seje skupščine družbe INTERTRADE ITA,d.d.  (07.02.2008)

 

 

 

O podjetju

 

Objave

  Intertrade-ITA.si